SONO-IS, gynekológ Bratislava | Prenatálne vyšetrenie
15397
page,page-id-15397,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.1.2,vc_responsive

Prenatálne vyšetrenie

I. TRIMESTER
 • potvrdenie vnútromaternicovej gravidity
 • vylúčenie mimomaternicovej gravidity
 • počet plodov a ich vitalita
 • pri viacplodovej gravidite určujeme o aký typ viacplodovej gravidity ide
 • skríning chromozómových zmien
 • výpočet rizika Downovho syndrómu
 • detekcia základných morfologických zmien
 • predikcia preeklampsie

Cieľom ultrazvukového vyšetrenia je potvrdenie vnútromaternicovej a vylúčenie mimomaternicovej tehotnosti. Po potvrdení vnútromaternicovej tehotnosti zisťujeme akciu srdca plodu (vitalitu), jeho veľkosť (dĺžku tehotnosti a termín pôrodu) a počet plodov (v prípade viacplodovej gravidity).

Na základe prítomnosti  niektorých štruktúr plodu (nosová kostička, nuchálne presiaknutie) vypočítame optimálne v kombinácii s výsledkami biochemických markerov z krvi matky (PAPPA, beta hCG) riziko Downovho syndrómu (ako aj ďalších chromozómových abnormalít). V prípade zvýšeného rizika chromozómovej chyby je možné podstúpiť odber choriových klkov (CVS) v zariadení jednodňovej chirurgie.

II. TRIMESTER
 • ultrazvukové morfologické vyšetrenie
 • predikcia predčasného pôrodu
 • 3D a 4D vyšetrenie plodu

Cieľom ultrazvukového vyšetrenia je stanovenie veľkosti plodu (biometria a termín pôrodu) a potvrdenie jeho správneho vývoja (morfologické ultrazvukové vyšetrenie). Aj pri tomto vyšetrení sledujeme  prítomnosť drobných zmien u plodu (soft markery), ktoré by mohli napovedať prítomnosti plodu s Downovým syndrómom (genetický ultrazvuk).

Pri podozrení na postihnutie plodu chromozomovými zmenami je možné odoslať pacientku na NMR vyšetrenie plodu a v prípade potreby podstúpiť  odber plodovej vody (amniocentézu) v zariadení jednodňovej chirurgie. Súčasťou ultrazvukového vyšetrenia je aj sledovanie množstva plodovej vody, uloženia placenty a meranie dĺžky krčka maternice.

Odhaliť sa tak môže hroziaci potrat či predčasný pôrod, nález  placenty v pôrodných cestách (vcestná placenta). 3D/4D ultrazvukové vyšetrenie je použité k upresneniu či doplneniu diagnózy prípadnej chyby plodu ako aj na zachovanie obrazovej dokumentácie pre rodičov.

III. TRIMESTER
 •  stanovenie polohy a veľkosti plodu

V poslednom trimestri gravidity pozorujeme uloženie plodu v maternici, jeho veľkosť (biometria), výživu prichádzajúcimi cievami (prietoky). V prípade nálezu abnormálneho vývoja pri predošlom ultrazvuku kontrolujeme zmeny, ktoré v priebehu tehotnosti na plode nastali.

Termíny ultrazvukového vyšetrenia si overte telefonicky alebo pomocou SMS na tel. č. +421 905 206 191